Titulka » Titulní strana Pospolu » Plán spolupráce

Plán spolupráce

Plán spolupráce se sociálními partnery je inspirací pro školy k přiložení tohoto formuláře ke svým ŠVP. Jedná se o soustavu několika formulářů obsahujících v prvé řadě výčet firem, se kterými škola bude spolupracovat při realizaci ŠVP.

Navrhovaný dodatek ŠVP,v ideálním případě aktualizovaný vždy pro konkrétní školní rok, nebo v odůvodněných případech v kratším časovém horizontu, umožní reagovat na změny ve výrobním programu firem, na vývoj v oboru a další podněty a pomůže zabezpečit praktickou výuku ve vztahu ke konkrétní firmě. Nejedná se o změnu ŠVP, ale o jeho konkretizaci a doplnění, zpřesnění podmínek spolupráce školy s firmami v daném školním roce.

*** VSTUP DO ONLINE APLIKACE PLÁNOVÁNÍ SPOLUPRÁCE ***

Online verze aplikace nabízí správů plánů spolupráce, poptávek firmám, je možný export plánu spolupráce i přehledu všech firem do XLS. Aplikace je po registraci ZDARMA k testovacímu použití.


Dále nabízíme ke stažení také pracovní verzi nástroje z května 2015 ve formátu XLS i s návodem.

NÁVOD

FORMULÁŘ PLÁNU SPOLUPRÁCE

VZOR VYPLNĚNÉHO FORMULÁŘE