EQAVET

Pro hodnocení kvality odborného vzdělávání je možné využit společný evropský referenční nástroj EQAVET, který je založen na principu cyklu zajišťování kvality a zlepšování kvality na základě společných kritérií kvality, orientačních deskriptorů a ukazatelů. Tato kritéria mají napomoci zkvalitnit spolupráci mezi školou a firmou, mají zajistit dohodnutý standard a mají také prostřednictvím zpětné vazby navrhnout úpravu. Škola a firma si společně nastaví cíle spolupráce a dohodnou kritéria, jimiž budou dosažené cíle hodnotit a na jejichž základě budou případně přehodnocovat vhodnost a přiměřenost nastavených cílů a přijímat opravná opatření pro další spolupráci. Zpětná vazba by měla být stimulem pro další zlepšení.

Pro podporu úspěšné realizace spolupráce škol a firem doporučujeme využívat formulář, tzv. Kritéria kvalitní přípravy, do kterého lze zaznamenat a následně v něm i zhodnotit, zda se při poskytování praktického vyučování (odborné praxe a odborného výcviku) ve firmách nic neopomnělo. Indikátory uvedené ve formuláři splňují požadavek využívání cyklu zajišťování kvality (plánování, provádění, hodnocení, revize) a jsou tedy v souladu se zásadami Evropského rámce pro zajišťování kvality. 

Formulář ke stažení ZDE na stránce nástrojů ověřených/pilotovaných v POSPOLU.

Více o principech EQAVET najdete na http://www.nuv.cz/projekty/zajistovani-kvality-v-odbornem-vzdelavani

Ke stažení je také Zpráva o implementaci prvků ECVET a EQAVET v projektu POSPOLU

EQAVET