Titulka » Titulní strana Pospolu » Kráčíme POSPOLU » Spolupráce škol a zaměstnavatelů » Přínosy spolupráce škol, podniků a dalších zaměstnavatelů

Přínosy spolupráce škol, podniků a dalších zaměstnavatelů

 

Základním posláním projektu Pospolu bylo upozornit na to, že spolupráce školy a firmy je nutností, která musí být žákům umožněna, aby po ukončení vzdělávání měli konkrétnější vazbu na trh práce, získali jasnější představu o povolání, kterému se v budoucnu budou věnovat, rozvíjeli při pobytu ve firmě klíčové (jinak řečeno měkké) kompetence, ke kterým jsou ve škole vedeni. Na spolupráci škol a firem v projektu Pospolu pohlížíme zejména jako na spolupráci konkrétních lidí – žáků, učitelů a odborníků z praxe, kteří se v reálném pracovním prostředí navíc stávají instruktory při konkrétním odborném výcviku či odborné praxi. Vztahy mezi účastníky spolupráce školy a podniku ukazuje následující schéma:

Vztahy mezi účastníky spolupráce školy a podniku

Zkratky ve schématu
PMZ: Profilová část maturitní zkoušky; ZZ: závěrečná zkouška (viz také Slovníček pojmů)


3) Uzavření smlouvy se žáky dosud není právně ukotveno.

4) Neformálním vzděláváním se rozumí mimoškolní, dobrovolné, ale zároveň cílené vzdělávání.


 

Komentáře

Prozatím nebyly vloženy žádné komentáře

Nový komentář